Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

1ns and 2s with DJ-Sticha - Know your song Mondays

by DJ Sticha
21 Mar 2016 at 07:24hrs | Views
Philani mahlabezulu nami ngiyaphila. As from today, every Monday I will be giving ama artists a platform ukuthi basichazele ngomculo wabo in depth ukuthi kwakenze njani ukuze babhale lawo malyrics, yin' abayifunda kuleyo project njalo njalo. Namhlanje hlangana nomculi woMaskandi ozalwa kwelikaMthwakazi, uMkhosi Ndlovu.

Omega "Mkhosi" Ndlovu is a Zimbabwean Maskandi artist,born in Nkayi eZidulini giving us the facts that inspired his hit song ZAGOBHOZA on his debut album Isheleni lami.

"Ingoma zagobhoza ikhuluma ngobuhlungu engahlangana nabo ngilahlekelwe ngumama wagula isikhathi eside eguliswa ngamadlozi kodwa ngenxa yokuthi wayesenguMsabatha kwamnzimela ukuthi akwamukele ukuthi ulaBADALA wayala esiya emtholampilo befike bethathe amatest osugar Diabetes, Cancer, TB njalo njalo, bethi ababoni lutho.

Ekugcineni saphoqeleka ukuthi simuse ebantwini basho ukuthi ngamadlozi kodwa kwangamukeleki emndenini ngoba ubukholelwa ekuthin' idlozi liyinto engasebenzi so ingoma le ngayibhala ngicabanga indlela agula ngayo lesikhathi asithatha egula isikhathi sonke ngangifikelwa zinyembezi nxa ngimkhangele".-Mkhosi.

Masabelane ngolwazi, masikhulisane emculweni

Uma uyi artist and you want your song to be featured on the next article, just send an email to keithphakathi@gmail.com uchaze kabanzi utshele abalandeli into ofisa bayazi ngomculo wakho, ngiyabonga.

Nanso ke ingoma kaMkhosi titled "Zagobhoza press play and enjoy.

(Just press play and share)


Source - DJ Sticha
More on: #DJ_Sticha