Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

1ns and 2s with DJ-Sticha - Know your song Mondays

by DJ-Sticha
11 Apr 2016 at 06:14hrs | Views
Dumisani Mkhokheli Mthombeni.
Kusukela kudala umculo ubusetshenziswa ukuthumela imbiko ehlukile, ukukhuza, ukwakha , ukuxwayisa nokuzithokozisa nje mhlaba wonke jikelele. Kusenjalo namanje yize abanye sebesilwa ngawo umculo kubhalwa izingoma kuxhoshwane, kunyathelwan' amazwane bese kuqubuk' impi yamazwi. Music on it's own is a large world which accommodates millions of different musicians doing different music genres. Namhlanje ngilubangis' eTijolotijo khonale koSimanje eZwhane, yilaph' engithathe khon' umculi kaMaskandi ozibiza ngo DDM uSomaqhinga ukuth' asichazele kabanzi ngengoma yakhe ethi "Inhliziyo yami" engunumber 3 from the album Thanyazisa eyethulwa ngonyak' odlule ngoNhlangula.


"Sanibonani Mthwakazi, igama nguDumisani Mkhokheli Mthombeni. Ngizalwa eTsholotsho koSimanje  ngingumculi kaMaskandi ngaqala ukucula noMsandane GON ku album (uDumi no Msandane) -Thanyazisa eka 2015 June. Ingoma engizokuyichaza yingoma ethi inhliziyo yami inguTrack 3 kuCD uThanyazisa.

Lengoma ngayibhala ngoba ngibona into ezenzeka empilweni zabantu, abantu bahamba badibane nentlungu zonke ekuphileni, uthola umuntu eshonelwa yingane elahlekelwa wumsebenzi eshiywa ngumfazi mangabe sekunzima ,ulahlekelwa yiyo yonke into empilweni okwenzakala ukuthi uthole umuntu esefuna ukuthatha izidakamizwa noma ukuzibulala. Lengoma  iyaduduza ekugcineni ukubana konke kubeke kuNkulunkulu kuyalunga. Yingoma ekhuluma ngosizi nokuhlukumezeka komphefumulo kodwa abantu kabahlale ethembeni ngoba okomhlaba kuyedlula, kasilungise okomoya".

Xhumana noDDM la um' ufuna akuthumele umculo wakhe.

Phone: +27738731238

Ngevik' elizayo ngifaka wena, thumela i email to keithphakathi@gmail.com uchaze ngengoma eyodwa be it a single or from an album utshele abantu ukuthi what really inspired the song's lyrics.

Masicobelane ngolwazi, masikhulisan' emculweni.

Nans' ingoma yakhe ithokozele nawe, press play.Source - DJ-Sticha