Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

1ns and 2s with DJ Sticha - Know your song Mondays

by DJ Sticha
16 May 2016 at 10:37hrs | Views
Sabonani Mthwakazi omuhle ngithemba niphilile ngifuna ukuqala ngikhuze umkhuba omubi oza nama artist owokungathatheli phezulu umsebenzi wabo. This very platform ivakashelwa ngabantu abangamamillion ngenyanga ngakho ke ngicela uma usubmitter umsebenzi wakho kube yinto ekhwabithekayo ezobonwa yizwe lonke yakhe ibrand yakho njengomculi uhlonipheke. Lolu uhlelo lwenzelwe wena mculi kakhulu laba abasacathula ukwenzel' ukuthi ufinyelele kuzo zonk' izinkalo zomhlaba kalula wakhe nabalandeli abasha uqinise ubudlelwano kulaba abavele bekweseka. Nginesicelo ke kuwo wonke umculi ofisa ukusebenzisa leplartform ukuthi angihlangabeze sihlangane halfway ngoba sometimes as much as I wish to uplift umculo wasekhaya, ngiye ngiphel' amandla ngoba wena engithi ngiyakusiza ngebranding yakho usuke uyenz' ihlaya lento ungabi serious bese u expect(a) thin' ukuthi sikuthathele phezulu. In future uma uzovela in this very platform uchaza ngomculo wakho, please provide the following:

1. A clear photo of you and your band or something that represents you ngendlela eproffessional (hay' ukushuta usekhishini uphek' uphuthu).

2. Bhala ngengoma deep to it's core lyrics noma usebenzise amazwi ahlakaniphileyo ekuculeni kwayo, bachazele abalandeli bakho angithi lowo mculo wenzela bona.

3. Provide ilink yengoma where people can play or download from, be it isoundcloud, datafilehost or beats98(buza mina ifakwa kanjani kubeats98 ngizokusiza) noma ufake ilink yeyoutube

4. Provide amacontact details wakho namasocial media handles wakho where people can access you njalo bakulandele for ama updates ngiyabonga.

Those are the basic requirements, khumbula lana sakha wena iphakamele into yakho unike abantu ithuba lokukwazi kangcono. Namhlanje ngikuthatha ngikubeke eTsholas le eZhwanesburg esigodini saseSimanjeville la engikuhlanganisa khona nensizwa ecula umculo wesintu umculo kaMaskandi uSomaqhinga uDDM.

"Igama lami lokuzalwa nguDumisani Mkhokheli Mthombeni ,Ngikhulele eTsholotsho ngafunda eskolo iMatshudula Primary School ngabuya ngafunda eskolo iTsholotsho high School ngaphansi kukaMphathi sikolo uSicelo Dube , ekhaya ngikhulele ku Ward 15 ngaphansi kweNduna uGampu noMahlathini usabhuku kunguNkunkuma koSimanje 2

Emculweni kaMaskandi ngiqale ngonyaka ka2014 ngo December ngisacula loThokozani Khumalo ngo2015 March sarecorder kodwa idlaladi laphuma sengiphume ngashaya elinye idlaladi loSandile Ndlovu ngoJune icwecwe uThanyazisa , ngalokhu ngiyapheka idlaladi elitsha eliyophuma ngoJune kusiya kuJuly lonyaka, ngithola abantu abaningi bafuna iDVD ,ngitsho kini okwamanje lingakhathazeki ,liyeza iDVD ngoDecember lilindeni ngesineke ngibonge kulabo abajabulele iMusic video yami ethi Nyathenkulu engizokhuluma ngayo lamhla

Track 01 kucwecwe uThanyazisa (2015) Nyathenkulu - lengoma ijabulelwe abaningi njalo abaningi basemnyameni abaqedisisi ukuthi kungani ngithethe inyathelo lokutshaya ngobhudi uVeja Nyathi ongumalasha waseTsholotsho odumile njalo ophatha abantu kuhle . Ngabona impilo yakhe itshintsha kungena senzo esibi njalo kungela dlame empumelelweni yakhe ngathi ngcono ngijabulise ngengoma encomayo ukuze labo abaphansi empumelelweni labo bezame ukuthi bephumelele empilweni ngaphandle kwezikhali lokunye okungaba yisenzo esibi njengobusela lenkuzi, ingoma zami ziyakhuza zibuye ziduduze ,zinike ithemba kulabo asebehluleka empilweni .thola iDVD ngoDecember ubemazi uVeja

Ngicela kini elisazama impilo qhubeka uzama nami ngimncane ngoba ngineminyaka engu 22 ngisemhlabeni sengibone okuningi ngafunda okuningi. Idlaladi elizayo kulengoma ezithi Umona ,Ngizonqoba , Udlame , kufa ,Imali yimpande yesono , Ama-arbortion ,Tsholotsho FC and bonus tracks .etc. Ngithemba lizolijabulela idlaladi lami lecwecwe uCDDM02 (2016)

AmaCD azotholakala eSouth Africa eGoli besekuthi eZimbabwe azaba seBulawayo laseTsholotsho ( Usomaqhinga DMM igama lami lemculweni )

 Ongabe elesifiso sokusiza umfana ozamayo uFantiki ungangabazi ukungithinta kucingolwami nangeWhatsApp and Email and Facebook"

(Nans' imusic video ijabulele nawe, press play)


Xhumana noDumi la: +27 73 873 1238 (Also on whatsapp)

Like his Facebook Page : Usomaqhinga DMM
 Add him as friend on Facebook: Dumisani Usomaqhinga Mthombeni

Uma ungumculi nawe ufisa ukuvela kuleplartform uchazele abalandeli bakho ngengoma, thumela iemail to keithphakathi@gmail.com and include all the needed info. Okamalobola luphakathi umfana uyabonga.

Source - DJ Sticha

Subscribe

Email: