Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

Abafana BakaMzilikazi releases new album

by DJ Sticha
17 May 2016 at 08:09hrs | Views
Fresh from the shelves as they promised earlier this year, Abafana BakaMzilikazi have released a 13 track sizzling hot Maskandi album which is heavily pregnant with motivational, inspirational and society building messages. The Maskandi genre has been growing rapidly over the years across the country which makes many upcoming musicians rush their projects bejah' icompetion bese kuphum' udaka ekugcineni, but when it comes to Abafana BakaMzilikazi you can easily tell them apart from the rest ngoba elabo ibhodwe liphekwe lavuthwa laphakwa selikulungel' ukudliwa, uyezwa kusebenze isandla esiwaziyo umsebenzi from production, mixing and mastering. Their sound is different and their lyrics are mature and educative.

Ekhuluma neByo24, uDoIt Nkomo ongumholi walel' iqembu uthe " Ingoma eyisihloko salel' ialbum ikhuluma ngokuhlupheka engikubona kusenzeka kimi nakwabany' bantu ngiphinda ngiguqe njalo ngicela kuNkulunkulu ukuthi engani usengahlala engakimi ngaso sonke isikhathi ngoba ngiyazi akangidalelanga ukuhlupheka nguye owazi ngempilo yami. Ngibuya ngisho njalo ukuthi empilweni um' usemhlabeni zama ukuthi um' unakho onakho siza omunye umuntu ngoba kusasa naye nguye ozokusiza izandla ziyagezana ngiphinde ngincomenjslo  indawo yakithi iTsholotsho engikhulise kusukela ngilusana ngaze ngaba kulelizinga engikulo ngazalelwa khona ngakhulela khona kwamele ngiyibonge ngesilungu bathi "It takes a village to raise a child". Le album inama tracks angu 13 lapho okunengoma ezinomyalezo owakhayo, okhuzayo, owothando njalo nobongayo,

Abantu abangisizileyo ukuze ngibelana, ngisebenze noStanley, Gwazwayo, Fezela, Sibane, Newman, Linos uMashobane noSamtha. Lomculo engiwenzayo ngiculela bantu bonke ingakho mina ngingazi ncomi ngingazibeki phezulu ngizehlisa futhi nasebantwini ngoba ngiphila nabantu njengomuntu osebenza nabantu abaningi kulomculo esebenzel' abantu. Ngizibona ngisiyaphambili kakhulu ngoba angehli impela ngezinga ngilokhu ngikhuphuka ungalalela iCD esaqala ngalo uHlehlani ulokhu uwalandelisa uze ufike kulo leli uSizi nawe ungaba ngumfakazi, inkinga nje esibhekane nayo yilab' abantu abadayisa amandla wethu ngomkhopho. Into ezwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi ngabantu bakithi inengi labo abaphuc' imuli zethu isinkwa emlonyeni ngoba ukuqopha ialbum kuiyabiza at the end of the day sibamb' iloss bona bandlondlobale ngezithukuthuku zethu".


Xhumana nabantu abalandelayo uzitholele ICD elisha shaa endaweni eseduze nawe.
Zimbabwe:  Pasca  +263 71 748 5423
Botswana  : Mxolisi  +26 77 700 9782
South Africa:Beven +27 78 686 0715 / +27 84 827 1776 / +27 79 118 5608  

Nans' imusic video from the new album titled" Zayamalombo"


Source - Byo24News