Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

Usomaqhinga DMM (Dumi Mthombeni) Releases new CD second album

by Dj-Sticha
01 Jul 2016 at 06:46hrs | Views
Sabona Mthwakazi ,ebulisa uDumisani Mthombeni kwiBulawayo news24 ,okokuqala  ngibonga uNkulunkulu ngokusigcina sonke esisaphila nalamhlanje , okwesibili ngizokuchaza ngami , ngazalwa ngonyaka ka1994 ngakhulela eTsholotsho koSimanje , ngaqala emculweni ngo 2014 ngo December kuze kube manje ngisabambelele lapho. nanti icwecwe elitsha engilethulela lona iCDDM02 elilesihloko esithi Bajabule , enginethemba abantu bazolijabulela ngoba kusetshenziwe kakhulu
 
Ingoma ezilapha ziyathokozisa kakhulu ,ezinye ziyakhuza ezinye ziyakhuthaza ezinye ziyamdumisa ujahova , ngicela kubo bonke abazothola icwecwe lami elitsha lijabulele ubuciko bukamthwakazi njalo ngibonge nge sapoti yenu kucwecwe eledlule lingadinwa lakusasa , lapha kuleCD ka2016 ngisebenze lobhudi uSamtha Masuku , Mzilikazi KB , Prince Thusi , Sibane no bhudi uJongo ngiyabonga bafowethu
 
KuCD elitsha kuzotholakala ingoma ezithi . Umona . Udlame . Kufa . Bajabule . Ama-abortion . Awushay'zule . Ngalutheza etc  ... Sithemba lizoyijabulela
 
Labo abazofuna iCD elitsha lizotholakala eTsholotsho BC koPretty Communication contacts :00263772582252
Lapha eGoli contact Dumi Mthombeni on :0027738731238
 
Join us on Facebook : Usomaqhinga DMM
Email : dickygeneral@live.com  & dickydumie@gmail.com
 
Youtube search Usomaqhinga DMM – Bajabule or click on the link below
 

Ezinye zezinja®Source - Dj-Sticha