Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

Isilo samaZimbabwe

by Sikhumbuzo Moyo
29 Oct 2016 at 16:47hrs | Views

Khalani maZimbabwe
Khalani kuzwakale ilizwe lonke
Khalani kusukela kuZambezi kusiya kuLimpopo
Khalani kusukela eMangwe kusiya eMutare
Khalani kusukela eRamokgwebane kusiya Chirundu
Khalani kusukela eMpoengs kusiya eMlambapeli
Khalani bantwana benhlabathi
Khalani maZimbabwe

Ziph'inkomo zikababa?
Zon'ezaziholwa yinkunz'emnyama
Kwenzakalani sezitshopolwa liqhude?.
Kambe yen'owaliholela umohloka ngubani
Kambe yena owalinik'amabele ngubani?
Lazithathela amabele na?
Bhekani manje nant'iqhude selisidla nalapho okungamelanga lidle khona.
Sekuyibu tshopo tshopo!!!!
Indawana zonke
Khalani maZimbabwe

Isikhalo senu kasaziwe eAfrica
Isikhalo senu kasaziwe eMelika
Isikhalo senu kasaziwe eAustralia
Isikhalo senu kasaziwe eAsia
Isikhalo senu kasaziwe Europe
Vungazelani umhlaba wonke
Hlokomani lina bantwana besilo
Khalani maZimbabwe

IZimbabwe yilizwe lenu
Ilizwe labokhokho benu
UMphakathi umasongwa
Osongwe yiBotswana
Wasongwa yiZambia
Wasongwa yiNingizimu Afrika
Wasongwa yiMozambique
Khalani maZimbabwe

Kuzosabela zonke izizwe nezizwekazi
Mhla liphuma ijumo
Mhla lithi sesikhona
Mhla konke kusithi ndandalazi
Mhla indlubu ihlutshwa ekhasini
Mhla imbambo zehlukaniswa lomgogodla
Khalani maZimbabwe !!
Khalani MaZimbabwe

Ilotshwe nguSikhumbuzo Moyo
Iingaxhumana naye ku sikhumbuzomoyo82@gmail.com

Source - Sikhumbuzo Moyo

Subscribe

Email: