Latest News Editor's Choice


News / National

WATCH: Zimbabwe coup, Ndebele elders' prayers answered

by Staff reporter
15 Nov 2017 at 15:20hrs | Views
Mzilikazi II's sangoma prayed that they wish Hararians will continue fighting each other and never get peace.

Ingathi isimo sithanda ukuba bucayi kemanje.
Bafunga ngomhlaba wabo abadala. Lapha sibona bebiza okhokho ukuthi babavikele.
Zwehamba Khezi Matobo DistrictTranscription:
Ilanga liphumale bobabamkhulu litshonale, sibikela abeMpumalanga sibikele abaNtshonalanga, sibikele abeNyakatho sibikele abeZansi, siyebika kunye leZulwini, okwabunjwa emhlabeni kubunjiwe lezulwini, sithi thina ubunzima kababuthole khonale eMpumalanga eHarare, baxabane bengaphindi bahlanga futhi, kungabi lamuntu ozabahlanganisa, loba umngisi owathi yena ubapha leli lizwe abantwabethu kabavuke enyakatho, kabavuke ezansi, kabavuke entshonalanga, kabavuke empumalanga, kabavuke phezulu, kabavuke abaphansi, siyalibikela livikele labantwabethu lapho abahamba khona lalapho abakhona, imimoya yonke kayivuke, lawe Lobengula lapho olelekhona sithi lamhlanje vuka sibikela wena umaKhumalo wen'mntanam'ntanake kaLobengula wen'mntanam'ntanake kaMzilikazi vuka lamhlanje usilam'lele.

Shipping vehicles from UK to Zimbabwe for less
Source - Byo24News

Subscribe

Email: