Latest News Editor's Choice


News / National

Ukhunyulwa izinyo kubangwa amafutha okupheka

by umlobi woMthunywa
27 Oct 2018 at 18:21hrs | Views
ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeZinyangeni eNkayi ngemva kokuba amadoda amabili engqikilane kwaba luthuli ebanga ukungenelana ngesikhathi kuthengwa amafutha okupheka komunye umuzi.

Lokhu kwenzakale ngempelaviki lapho uMnumzana Dubekile Siziba atshintshane izibhakela loMnumzana John Moyo bebanga ukungenelana.

Ekhuluma loMthunywa omunye owayelinde ukuthenga amafutha uMnumzana Yethani Tshuma uchaze ukuba babukela ibhayisikopo yamahala mhlalokho.

"Njengoba usazi ukuthi amafutha ayahlupha kulezinsuku, kulenye injiva ebuya lawo iwathengise emzini wayo kungakho abantu bangezwa ukuthi abuyile bayagijima besiyathenga.

"Mhlalokho abantu babebanengi kakhulu uMoyo wafika wangenela kwahle kwalavuka umsindo.

"Umsindo owaba lapho wawunzima saze sabamba oluphuphumayo amadoda la esetshintshele ezandleni esephoselana izibhakela," kulandisa uMnu Tshuma.

Uqhubekele phambili esithi ngesikhathi amadoda la esilwa omunye wabo wacina ekhunyulwa izinyo.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uMnumzana Jealous Zhou ongumnikazi womuzi lapho obekulwiwa khona kubangwa amafutha uvumile ukuba bakhona abatshayanayo.
"Ngangisendlini ngezwa sengibizwa kuthiwa kulomuntu osetshayiwe obengenela abanye. Ngathi ngifika ngathola engasakhangeli segcwele inhlabathi lomlomo usuthwaleke waba ngokunye.

"Ngathi ngibuzisisa bathi lowo obengenela uthe komunye kavale umlomo wakhe ngoba uzamthumela izikhova ezizakudla laye amafutha okuyikho okwathukuthelisa omunye," kubika uMnu Zhou.

UMthunywa uxhumane loMnumzana Siziba onguye owatshaya omunye ovumileyo ukuthi kwaba lokungazwisisani ngesikhathi bethenga amafutha.

"Zwana ntatheli, ukujayelwa angikufuni umuntu engathi ngisebenza nzima kangaka ngibuye ngilayine angenele. Phezu kwalokho angitshele ukuthi amafutha lawo ngizawadla lezikhova kuyenza khonokho kambe," kubika uMnu Tshuma.

Intatheli ixhumane loMnu Moyo onguye owayengenela oyalileyo ukukhuluma loMthunywa.

"Angikhulumi labamaphepha mina, akukho ngitsho okukodwa engizakuphendula khona," kuphetha uMnu Moyo.

Source - umthunywa