Latest News Editor's Choice


Opinion / Book Reviews

Bulawayo24 Serializing Nguni Novel Igazi Labafo

11 Mar 2013 at 10:14hrs | Views
An opportunity has arisen for ardent Ndebele/Zulu readers scattered around the globe to smoother their mother language reading passion and yearning. A serialisation of selected chapters of the scintillating Igazi Labafo, a captivating Nguni novel by an England-based Zimbabwean teacher will punch the clock every Wednesdays for the next four weeks on bulawayo24.com

The serialisation will go up to the fourth chapter to provide those doubting Thomases with a tantalising taste of the whole story. The fast and furious story-line novel portrays how heredity and environment individuals find themselves trapped in can help shape their personality. It furthermore highlights how miserly greed and an insatiable appetite for money can lead to an individual's demise. Written in dominantly Ndebele, Zulu and Xhosa, the novel tracks the life of Mpundule, a character who is a victim of stereotyping and tribal prejudice who finds himself trapped in a system with no leniency.

Isifinqo

Igazi Labafo lugwalo oluhlose ukusifundisa ngokuthi inkuliso yomuntu yiyo ikusasa yakhe. Lolugwalo lujonge njalo ukubonisa ukuthi imali iyimpande yesono. Lulotshwe ngendimi ZesiNguni ezihlanganisela iSindebele, isiZulu kanye lesiXhosa. Lolu gwalo lulandela impilo yomlingiswa, uMpundule. Indlela akhuliswa ngayo, inhlanhla, langomnyama asuka abelawo empilweni yakhe, lumlingiswa uzithola esephakathi kwelitshe lembokodo njalo esedinga langendlela angaphuma ngayo kulesisimo ayesekiso. Efika nje eGoli uMpundule uzithola esesemhlambini kazelusile. Inye indlela engenza ukuthi aphume kulesi sigameko. Yikuthi abengomunye wezigelekeqe zaseGoli. Esenze njalo kuphinda kumvelele ukubana imali kayithengi njabulo. Pho enzeni uMpundule?Author Tish Ncube presenting on www.afrodeepradiocom

Below are critical literature reviews of the novel Igazi Labafo by various respected media outlets.
Ncube managing to wed originality of technique with depth of insight or breadth of knowledge or charm and technical innovation and makes Igazi Labafo a memorable novel to future novelists - www.zimdiaspora.com

The novel also has a good hook to the reader through the careful selection of diction. It is remarkable how Ncube brings the characters to life and make them realistic - www.bulawayo24.com

Igazi labafo is indeed a good read. In the novel Ncube raises a number of provocative questions and constantly engages the reader in conversation causing the reader to take a new look at his own ideas and perceptions - www.zimdiaspora.com

The writing style employed in Igazi Labafo sometimes reveals the writer's personality or voice, but it also shows how he sees the audience of the writing; 'Sikwenzela five tiger kuphela mineri. Die deng iyabiza nawe uyaqava my topiza. Bhek' ilabeli yiJVC,' kwatsho omunye. 'Hayi kabi bafana bami, kodwa angiwuphethe neze ufifty rand namhlanje. Kodwa ngotwenty rand kungahlangana bafana bami,' sekuphendula lelihuzu. 'Eish yivari my bro. Awusheshe, uyazi musi, abohata bagcwele kulendawo,' kuphendula omunye wababili - www.afrodeepradio.com

Kulolugwalo, uMalaba uveza ubunzima abasakhulayo beZimbabwe abahlangana labo nxa bethe bafika kweleSouth Africa bedinga imisebenzi.

Abanye babo bathi sebeyiswele leyomisebenzi basuke baphenduke babe ngogubuzela.

Kodwa okaMalaba uthi ubugubuzela bulomvuzo omubi kakhulu, njalo uxwayisa abasakhulayo ukuba baqine ezifundweni zabo ukuze babe lelakusasa elihle - www.voanews.com/ndebele  
You can also listen to the exclusive audio interview of the author with Ntungamili Nkomo on Voice of American.Shipping vehicles from UK to Zimbabwe for less
Source - Byo24News
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Subscribe

Email: