Latest News Editor's Choice


Opinion / Book Reviews

Sigiya ngolwethu launch

21 Sep 2014 at 08:35hrs | Views

Uzophendula uthini.mhla zikubuza ezakho ingane "kanti baba abanye bathi besukuma bevikela ulimi lwabo wena wenzani?

Ontanga yenu bathi beziqhenya ngokwabo wena wawukuphi mama?

Isikhathi yiso lesi sukuma wenze utshintsho nawe .Hlangana laBalobi Bakithi

Isiphinde yakhiqiza njalo inhlanganiso yababhali bezindatshana, izingwalo lezinkondlo ababhala ngezindimi zesiNguni ABALOBI BAKITHI.Seluphumile ugwalo lwezinkondlo olubizwa ngokuthi SIGIYA NGOLWETHU, lolugwalo luyiqoqo lezinkondlo ezingaphezu kwekhulu lamatshumi amahlanu (over 150 poems) ezilotshwe ngosonkondlo
labosonkondlokazi abangaphezu kwamatshumi amane.

Kuzakwenziwa iOFFICIAL LAUNCH yalolugwalo mhlaka 11 OCTOBER 2014 eHILLBROW RECREATIONAL CENTRE kusukela ngehola letshumi lambili (12 O' Clock) kuze kube ngelesihlanu (17:00 pm).

Liyanxuswa lonke ngobunengi kulumcimbi okuzangenwa kuwo ngetikiti le R130 bese uzitholela lolugwalo mhla lusethulwa.

UKUZE LINGAPHOXEKI KUHLE UKUTHENGA ITIKITI MASINYANE KUNGAKAFIKI LOLOSUKU.

For tickets contact
Butho 0717187936, Vodloza 0722099803, Lima 0731268684, Bongani 0617219580
naked
Source - Byo24News
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Get latest news by email: