Latest News Editor's Choice


Opinion / WhatsApp Updates

UMalayitsha thiyiyani umfazi ngolunyoka

21 Feb 2015 at 09:41hrs | Views
21/02/2015 04:38:37: ‪+27 * *** ****‬: Goodmorning Byo 24 News. Did u get a story about ababili, umfazi womuntu osale eganga neyinye indoda. Bavele banamathelana. Ngigcine izolo ntambama kuthiwa kugcwele abantu khona lapho abanamathelane khona eHilbrow Johannesburg.

21/02/2015 07:37:24: Bulawayo24News: Not really but we saw it on Makhox, Otherwise asazi the whole story kahle kahle

21/02/2015 08:04:08: ‪+27 * *** ****‬: Ya uma betsho, bathi lo Sisi ngumfazi kama layitsha. Indoda ibiphumile yaya ekhaya. Ihamba ngomsebenzi, lo Sisi wasala engenisa enye indoda, kanti engazi ukuthi indoda yakhe seyamfaka ulunyoka. Kuthiwa kuthe sekwenze lomhlola, laba bobabili behla benjalo efletini besiyacela usizo phansi kunogada wesakhiwo (security guard).

Bebethi ababizele i ambulance. Yikho-ke lapho okugcine sekuheha abantu abaningi kangaka, bezozibonela lomhlola. Kuthiwa basebefonela indoda kalo Sisi ukuthi abasize.Kuthiwa uphendule esithi yena usasebenza, futhi angeke abasize ngalutho ngaphandle kokuthi bamnikeze imali yakhe engange R50,000.00 alobola ngayo.

Kungenzeka ukuthi namanje lokhu benamathelene.Kuthiwa ubaxwayise ngokuthi bengazama omunye umzamo njengokuya esibhedlela bazofa bobabili.

Source - Byo24News via
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Get latest news by email: