Latest News Editor's Choice


Entertainment / Music

Meet Rhumba artists, Mbaa Tapela and Brunapeg Challengers

by DJ-Sticha
24 Sep 2016 at 08:18hrs | Views
Igama ngingu Mbaa Tapela ngizalwa ePlumtree, Brunapeg Zimbabwe. Ngisungule iqembu kwezomculo elaziwa ngikuthi yiBrunapeg Challengers (Mbaa Tapela and Brunapeg Challengers) ngomnyaka ka2010 ngibambisane nomfowethu uNqobani odume ngelithi Tolloman, bekunzima kulendima kodwa sizama silwisa ukuyaphambili lapho besilekelelwa ngabafowethu okukade balibamba iqhaza kulindima abafana no Modias Chauke saqala singena estudio sirecorda ama single tracks kwathi ngomnyaka ka 2011 ngethula idlalade lakuqala elalithi "ODUMENGAKHO" lowo mnyaka umfowethu uTollo esiyavula elakhe iqembu elaziwa ngokuthi "ABAFANA BEGXOBA NKAU" ngomnyaka ka2012 ngahlanganisa ama single tracks ngenza ifull album u"Singles Collection(ngiyazisola 2nd Challengement)"

Kuthe early 2013 sahlanganisa izingoma singamaqembu asafuna ukuziveza ebantwini sayenza iDVD eyaziwa ngokuthi "Zidibene Vol.1. Lokho kwasisiza ngoba kwasenza safinyelela ukwaziwa nakwezinye indawo esasingaziwa khona njalo kuleyo DVD ngangingene ngengoma yami eyayithi "Ngoneni(umntwan'uyagula)" leyongoma yathandwa ngabantu ngathola njalo amandla wokuqhubeka ngomsebenzi lo engangiwenza kuthe njalo ngo2013 ngethula idlalade lami elesithathu elalithi "Moyo wangu ft Zibhongelene" lapho ngangibambisene njalo loTollo sikhumbula la esisuka khona ngomculo ngangibambisene njalo lamanye amaqhawe omculo kulelo dlalade afana no Martin Ngwenya ,Prosper Sibanda, Mduduzi Golide no Mxolisi Ndlovu Lapho ke sadlala ama guitars ngokujwayelekile emculweni weRhumba kodwa kulelidlalade elithi "Moyo wangu" sabuya sengeza nge keyboard kungoma ezifana nale ethi "Wakanaka" lethi "Inkomo kababa" bese kuba nale ethi "Hosana" lapho kwadlalwa ke lengungu yesintu iwosho kanye lempembe yesintu just to spice up izinto and grow outta the box.

Kwathi ngomnyaka ka2014 ngakhiqiza njalo ialbum ethi "Impilo ngumthwalo" ngibambisene nabaculi abafana noAllen Ndoda, Themba Mathe kanye noProsper Sibanda. Lelidlalade lenze kahle kakhulu, ngingathi nje lingifake kwelinye izinga balijabulele abantu njalo lisathengisa namanje. Ngibuye ngakhetha njalo eyinye yezingoma kuli album for iDVD collection, ngikhethe ingoma ethi "Induk' enhle" ngayifaka kuZidibene vol.2 DVD collection sesiqhubeka la esagcina khona. Yona le DVD iphume lonyaka ngo2016 njalo ngisendleleni nge full DVD yeqembu lami leBrunapeg Challengers njalo ledlalade elitsha lisendleleni lona elizoba sezingeni eliphezulu kakhulu abantu abahlale balinde uluju lwendlebe ngoba uDecember lo kuzobingelelwana ngayo.


Uma ufisa ukuxhumana noMbaa, mthole kulez' inkundla zokuxhumana:

Cell: +27 718 475 779

Email: mbaatapela1@gmail.com noma tapstarp1@gmail.com

Facebook: Mbakisi Rowan Tapela

Shipping vehicles from UK to Zimbabwe for less
Source - DJ-Sticha

Subscribe

Email: