Latest News Editor's Choice


Opinion / Women's Corner

Cohabitation - Umasihlalisane

by Antizah
25 Feb 2012 at 15:42hrs | Views
Before I can go any further within this topic akutsho wena kungabe ukukho yini or wadlula kukho once. Manina umasihlalisane muhle or mubi..... sekusiya ngokuthi wena ukuliphi icele. Ngingathandi ukuba sibe spiritual or culturural too but ngizothi asikhulumeni general nje.

lf usutshadile kuhle but asithi ingane yakho is doing that... uthini kuye wena njengo mzali. Inengi labomama sometimes find themselves doing it singazimisele and forced by situation or circumstances of life.

Bomama if wena ungazange waba kuleso simo kulula kabi to say the other women is weak and is losing her values but let us be real again, what could have forced another women to do it in the first place.

Why do we do it this is what we will focus on today ladies.... the reasons are so different as we are also different too. One will say I thought it was a good thing to do then and omunye athi ngase ngizithwele ubaba wengane wathi ngize ngizohlala laye ngoba ngingasasebenzi. Omunye laye uyokutsho okwakhe umbono.

Are the reasons good enough for us to do it and uma sibheka ensukwini zamanje does it real matter or not. Kungabe sesisuke sathatheka salandela into zokuza and wena what do you think as a mother, sister, aunty, gogo, women regarding this deed, we have adopted. Have we killed ubuntu bethu or as women have we lost out values.

Who is benefiting mostly in this situation a women or man mostly and why do you think so.

What are the advantages of this and disadvantages towards women. Personal when I look at it women have less advantages than man towards this and should we make a law ukuthi umuntu uyohlala laye up to this time and after this time kumele sibe sesikwelinye izinga ngokuhlalisana kwethu.

What does it do ebantwaneni bethu as they grow up, sibafundisani - are we the ones teaching the next generation that it is okay or yisimo esesiphila kuso?

Let's meet next week and we discuss about the advantages and disadvantages and what we should be encouraging singabo mama..........be blessed women

Source - Antizah
All articles and letters published on Bulawayo24 have been independently written by members of Bulawayo24's community. The views of users published on Bulawayo24 are therefore their own and do not necessarily represent the views of Bulawayo24. Bulawayo24 editors also reserve the right to edit or delete any and all comments received.

Subscribe

Email: